Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två universitetslektorer i omvårdnad

Ledigkungörelse 01/21/2014

Diarienummer: BTH 3.1.1-0196-2013 BTH 3.1.1-0007-2014

Sista ansökningsdag: 03/09/2014

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: heltid

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (HIHA)

Kontaktperson: Doris Bohman

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 10/15/2014


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två universitetslektorer i omvårdnad

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för hälsa i Karlskrona.

(1) Diarienr BTH 3.1.1-0196-2013

(2) Diarienr BTH 3.1.1-0007-2014

 

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning både på grund- och avancerad nivå. På grundnivå förekommer undervisning främst inom sjuksköterskeprogrammet där framförallt problembaserat lärande (PBL) används. På avancerad nivå förekommer undervisning inom specialistutbildning, andra program och fristående kurser. Vidare ingår handledning, medverkan i seminarier och examinationer samt medverkan i kontinuerlig ämnes- och kursutveckling. Forskningen inom BTH/HIHA sker främst inom ”Hållbart aktivt åldrande” samt ”Hälsa & Teknik”. Möjlighet ges att forska i tjänsten, företrädesvis inom dessa miljöer. Viss undervisning kan ske på engelska.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Särskild meriterande är:

  • Disputerad inom omvårdnad/vårdvetenskap.
  • Legitimerad sjuksköterska.
  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter
  • Erfarenhet från undervisning på sjuksköterskeprogram.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärar- och studerandegrupper.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar om anställningen:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för hälsa Doris Bohman, tel 0455-385404, doris.bohman@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385068.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 9 mars 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

 

Välkommen med din ansökan

 

 

Redigera
|