Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i omvårdnad

Ledigkungörelse 06/04/2012

Diarienummer: PERS 421-0043-2012

Sista ansökningsdag: 08/31/2012

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för hälsa (HAL)

Kontaktperson: Louise Stjernberg

Tjänsten tillsatt med: Avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum:


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i omvårdnad

med placering vid Sektionen för hälsa i Karlskrona.

Diarienr PERS-421-0043-2012

Arbetsuppgifter:


I anställningen ingår undervisning både på grund- och avancerad nivå. På grundnivå förekommer undervisning främst inom sjuksköterskeprogrammet där framförallt problembaserat lärande (PBL) används. På avancerad nivå kan undervisning förekomma inom specialistutbildning, andra program och fristående kurser. Vidare ingår handledning, medverkan i seminarier och examinationer samt medverkan i kontinuerlig ämnes- och kursutveckling. Möjlighet ges att forska i tjänsten. Viss undervisning kan ske på engelska

Behörighet:


Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

 

1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först):

  • Disputerad inom omvårdnad/vårdvetenskap eller närliggande område
  • Legitimerad sjuksköterska
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet värderas i lika mån.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärar- och studerandegrupper

Omfattning:

100 %

Varaktighet:

Tillsvidare

Tillträde:

Snarast

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta chefen för hälsa Louise Stjernberg, tel 0455-385452, louise.stjernberg@bth.se eller avdelningschef Marianne Lagerholm, tel 0455-385414, marianne.lagerholm@bth.se.Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 85

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 31 augusti 2012. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57.

 

E-post: diarium@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Redigera
|