Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två trainees (sjuksköterskor)

Ledigkungörelse 06/04/2012

Diarienummer: PERS 423-0076-2012

Sista ansökningsdag: 06/22/2012

Varaktighet: Tidsbegränsad

Omfattning: 40%

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Sektionen för hälsa (HAL)

Kontaktperson: Louise Stjernberg

Tjänsten tillsatt med: Helen Ferm, en tjänst avbryten

Antal sökande: 5

Beslutsdatum: 08/30/2012


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två Trainees (sjuksköterskor)

med för närvarande placering vid sektionen för hälsa i Karlskrona.

Diarienr PERS 423-0076-2012

 

Sektionen för hälsa avser att förstärka samverkan med sjuksköterskor utanför verksamheten samtidigt som sektionen planerar för långsiktiga satsningar för ytterligare fördjupning av samarbetet med landsting, kommuner och andra potentiella avnämare av betydelse för sektionens utbildningar och sjuksköterskans profession. Inom högskoleverksamheten brukar samverkan mellan det omgivande samhället kallas den tredje uppgiften och sektionens traineeprogram syftar således till att tydliggöra en sådan samverkan. Programmet innebär att sjuksköterskor, som har sin tjänst inom hälso- och sjukvårds- verksamhet i Blekinge, anställs under ett cirka ett år till 40 % av sin heltidstjänst vid sektionen.

Arbetsuppgifter:

Traineeprogrammet innebär att kliniskt verksamma sjuksköterskor får möjligheten att arbeta med undervisning, forskning och utvecklingsarbete och med personlig utveckling under cirka två dagar i veckan. Traineerna förväntas att delta i förekommande aktiviteter på sektionen. Programmet syftar också till att stödja, och bedriva verksamhets- och kvalitetsutveckling vid den egna klinken (ett utvecklingsprojekt) och på så sätt förväntar sig sektionen att ytterligare broar kan byggas mellan akademi och den kliniska vardagen.

 

Traineen kommer successivt att ”skolas” in i arbetsuppgifterna vid sektionen med stöd av handledning från mentorer och med stöd av övriga lärare som också kommer att fungera som en resurs. Innehållet i programmet kommer både att vara av schemalagda och av spontant deltagande – ”fånga ögonblicket” aktiviteter.

Önskvärda kvalifikationer:

Alt 1) Nyutbildad sjuksköterska med minst kandidatexamen (minst 90 hp i vårdvetenskap) med intresse för utbildning, forskning och undervisning samt inneha en tillsvidare- anställning på heltid som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården i Blekinge.

Alt 2) Sjuksköterska med specialistutbildning och magisterexamen i vårdvetenskap (alt studerar på magisterutbildningen) med intresse för utbildning, forskning och undervisning samt inneha en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården i Blekinge.

Tillträde:

2012-09-03 eller enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Anställning gäller för cirka 12 månader (observera sommaruppehållet inräknat).

Omfattning:

40 % vid HAL, de övriga 60 % kvarstår i den heltidstjänsten som den sökande har inom hälso- och sjukvården i Blekinge.

Ansökan:

Sök jobbet via www.offentligajobb.se

 

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Ansökan senast:

2012-06-22

Ange diarienummer:

PERS 423- 0076 -2012

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Louise Stjernberg, tel 0455-385452, louise.stjernberg@bth.se eller avdelningschef för omvårdnad Marianne Lagerholm 0455-38 54 14, marianne.lagerholm@bth.se fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-38 5720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-3854 40.

 

För mer information om Traineeprogrammet, se http://bth.se/hal (Aktuellt).

Redigera
|