Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i tillämpad matematik

Ledigkungörelse 03/21/2013

Diarienummer: BTH 3.1.1-0018-2013

Sista ansökningsdag: 03/21/2013

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Vanja Lindberg

Tjänsten tillsatt med: Johan Öinert

Antal sökande: 13

Beslutsdatum: 01/29/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

 

UNIVERSITETSLEKTOR I TILLÄMPAD MATEMATIK

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola, med placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap, avdelningen för matematik och naturvetenskap i Karlskrona

 

Diarienr: 3.1.1-0018-2013

Arbetsuppgifter:

Undervisning och forskning inom matematik och matematisk statistik. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå på främst civilingenjörsutbildning och masterutbildning inom det tekniska ämnesområdet. Även handledning av doktorander och undervisning på forskarutbildning kan ingå. Undervisningsspråket är företrädesvis svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. I tjänsten ingår även arbete med uppdragsutbildning och samverkan med gymnasieskolor, speciellt spetsutbildning, samt administrativa uppgifter. Tjänstens forskningsinriktning är matematik med tillämpningar. För forskning i tjänsten krävs regelbunden publicering i indexerade journaler (ISI) samt aktivt arbete med extern forskningsfinansiering.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som:

-          har visat pedagogisk skicklighet

-          har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, eller

-          uppvisat någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

 Som bedömningsgrund skall gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

 

Speciell vikt läggs på (viktigast först):

  • Påvisad kvalitet och bredd på undervisningsmeriter inom matematik och matematisk statistik på grundläggande och avancerad nivå, särskilt på tekniska utbildningar.
  • Påvisad samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegrupper.
  • God forskningsmeritering inom forskningsinriktningen och god erfarenhet av att arbeta med extern forskningsfinansiering.
  • Erfarenhet av handledning
  • Erfarenhet av arbete med uppdragsutbildning och samverkan med gymnasieskolor, samt arbete med administrativa uppgifter.

 

Tillträde:

2013-07-01 eller enligt överenskommelse

Omfattning:

100 %

Ansökan senast:

 2013-03-21

Ange diarienummer:

3.1.1-0018-2013

 

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta   avdelningschef Vanja Lindberg, tel. 0455-385438, vanja.lindberg@bth.se eller forskningsledare Mattias Dahl, tel. 0455-385428, mattias.dahl@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

 

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

 

Välkommen med din ansökan

 

 

 

Redigera
|