Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Teoretisk fysik

Diarienummer: 99221

Sista ansökningsdag: 06/18/1999

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IHN

Kontaktperson: Claes Jogréus

Tjänsten tillsatt med: Lars-Erik Hasselberg

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/26/2000


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande nästan 3 000 studenter och 330 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning.Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid Högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskningsverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl.a. åtta utbildningsprogram med magisterexamen och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är den högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Efter beslut av Högskoleverket, 1998-06-24, kan även doktorsexamen inom det tekniska vetenskapsområdet utfärdas fr.o.m. 1999 vid Högskolan

Institutionen för hälso- och naturvetenskap har 40 anställda, varav 23 lärare och forskare inom vård- och folkhälsovetenskap och 14 inom matematik, statistik och fysik. Institutionens forskning gäller bland annat partiella differentialekvationer med fysikaliska tillämpningar, kombinatorik samt matematisk logik. Tillämpad informationsteknologi, tvärvetenskapligt samarbete och internationalisering är viktiga delar av institutionens profil. Inom grundutbildningen ansvarar institutionen för Sjuksköterskeprogrammet, Programmet för matematik och datavetenskap samt Tekniskt basår, liksom för Högskolans övriga kurser inom vård, folkhälsovetenskap, matematik, statistik och fysik. Fysikkurser finns för närvarande inom Tekniskt basår och Data/Telekom-programmet (motsvarande gymnasieskolans fysik). Eventuellt kommer fristående kurser i fysik på A- och B-nivå att byggas upp under år 2000.

Under förutsättning att tjänsterna inrättas ledigförklaras, med placering vid Institutionen för hälso- och naturvetenskap i Karlskrona, en tjänst som

UNIVERSITETSLEKTOR I TEORETISK FYSIK

Ref.nr 99221

För behörighet till tjänst som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen skall lika vikt fästas vid sökandens vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Förutom doktorsexamen i teoretisk fysik eller angränsande ämne krävs dokumenterad erfarenhet av undervisning på svenska.

Tjänsten omfattar undervisning i fysik på grundläggande nivå samt (i begränsad omfattning) administrativa uppgifter. Innehavaren förväntas leda uppbyggnad och förnyelse av kurser i ämnet. Utveckling av kurser i matematik med tillämpningar inom fysik kan också förekomma. För särskilt kvalificerad sökande med konkreta forskningsplaner kan en del av tjänsten utgöras av forskning, gärna med koppling till institutionens matematikforskning. Inriktning på kvantmekanik, relativitetsteori, klassisk mekanik eller elektromagnetisk fältteori är därför meriterande.

Tillträde och lön: Tillträde efter överenskommelse. Högskolan har individuell lönesättning, varför löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar lämnas av: Prefekt Claes Jogréus, tel. 0455-891 82. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-787 13 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel. 0455-891 83.

Ansökan, med ref.nr 99221, åtföljd av en av den sökande kortfattad skriftlig redogörelse för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, meritförteckning, betygsavskrifter och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ställs till Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, i tre fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda senast 1999-06-18.

Redigera
|