Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Forskarassistent inom maskinteknik

Diarienummer: 05212

Sista ansökningsdag: 05/06/2005

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: TEK

Kontaktperson: Göran Broman

Tjänsten tillsatt med:

Antal sökande:

Beslutsdatum:


Ledigkungörelse 2005-04-07

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 6000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

Avdelningen för maskinteknik satsar på utbildning och forskning med inriktning mot effektiv och hållbar produktutveckling. Övergripande kompetens inom strategisk hållbar utveckling kombineras med modern ingenjörsvetenskap, specifikt avancerad modellering, simulering och optimering för att förutsäga, beskriva och bedöma produktegenskaper som stöd för beslutsfattande vid produktutveckling. Forskningen sker i samverkan med näringslivet och andra forskare internationellt.

Högskolan söker

Forskarassistent inom maskinteknik

med placering vid sektionen för teknik, avdelningen för maskinteknik i Karlskrona

Refnr 05212

Forskarassistent söks som delansvarig för ett projekt som syftar till att vidareutveckla en virtuell vattenskärningsmaskin. Målet är att förbättra skärhastighet samtidigt som man bibehåller eller ytterligare förbättrar noggrannhet och miljöprestanda - en komplex utmaning som kräver att t.ex. samverkan mellan styrsystem, sensorer och mekanik studeras.

Allmänt:

I anställningen ingår avdelningsuppdrag såsom undervisning på svenska och engelska.

Behörighet:

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER:

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska är ett krav. Kunskap om hållbar utveckling är meriterande.

TILLTRÄDE: Efter överenskommelse.

LÖN: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta ämnesföreträdaren professor Göran Broman, tel 0455-385504, e-mail: goran.broman@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Thomas Eggers (TCO), tel 0455-385419.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 6 maj 2005.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|