Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Ingenjör

Diarienummer: 06668

Sista ansökningsdag: 11/02/2006

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: TEK

Kontaktperson: Sven Johansson

Tjänsten tillsatt med: Johan Zackrisson

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 01/01/2007


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 6000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

Högskolan söker

Ingenjör

med placering vid Sektionen för teknik, Avdelningen för signalbehandling, i Ronneby.

Refnr 06668

Arbetsuppgifter:

Som utvecklingsingenjör kommer du att arbeta med utveckling, drift och underhåll av avdelningens fjärrstyrda laboratorier. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av

utveckling av nätverkstjänster för styrning av mätinstrument, utveckling av Flash applikationer och webbtjänster, nätverksadministrering och versionshantering. Viss hårdvaruimplementering kan även förekomma. Laboratorierna används både inom distansutbildningen och inom forskningsverksamheten vilket gör att du kommer att arbeta i nära samverkan med avdelningens lärare och forskare. I tjänsten kan även ingå arbete i avdelningens övriga forsknings- och grundutbildningslaboratorier samt gemensamt avdelningsarbete.

Önskvärda kvalifikationer

  • Högskoleutbildning i programvaruteknik
  • Erfarenhet av distansutbildning
  • Goda programmeringskunskaper i C, C++, Actionscript, PHP, MySQL, Shellscript
  • Erfarenhet av versionshantering: CVS och Subversion
  • Erfarenhet av Cisco IOS och Packet filter
  • Erfarenhet av följande programvara: Apache http server, MySQL, MS Visual Studio och Macromedia Flash.

TILLTRÄDE: Snarast möjligt eller efter överenskommelse.

FÖR MER INFORMATION: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Sven Johansson, tel 0457-385710, sven.johansson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0457-385440.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och övriga handlingar som Du önskar åberopa

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 2 november 2006.


Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|