Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Planeringssekreterare

Diarienummer: 02615

Sista ansökningsdag: 05/27/2002

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Förvaltning (FOR)

Kontaktperson: Sven-Ove Nilsson

Tjänsten tillsatt med: Madeleine Söderberg

Antal sökande: 15

Beslutsdatum: 06/25/2002


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3500 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Chef för biblioteket

Pedagogisk utvecklare

Planeringssekreterare

Biblioteket vid BTH utvecklas idag från traditionell informationsförsörjning till att också bli en enhet för hela Högskolans pedagogiska utveckling. Biblioteket svarar för kvalificerad informationsförsörjning åt studenter, lärare och forskare samt, i viss mån, åt samhället utanför Högskolan. Institutionernas planering och utveckling av nya utbildningar sker i samverkan med biblioteket. Biblioteket publicerar alla examensarbeten och administrerar utgivningen av lic. och dr. avhandlingar. Learning Lab utgör en IT-utvecklingsenhet inom biblioteket som har till uppgift att utveckla och stödja nätbaserad utbildning. Utöver den nätbaserade utbildningen omfattar Högskolans pedagogiska utveckling alla traditionella former av utbildning. Högskolan har för avsikt att förstärka denna utvecklingskraft genom att till biblioteket knyta kompetens i högskolepedagogiska frågor.

Biblioteket finns i Karlskrona, Ronneby och med en mindre enhet i Karlshamn. Biblioteket utgör en egen enhet och chefen för biblioteket är direkt underställd rektor.

Chef för biblioteket

(refnr 02613)

Arbetsuppgifter:

· Ansvara för bibliotekets drift och utveckling, samt i samverkan med övriga ansvariga inom Högskolan utveckla former för vetenskaplig informationsförsörjning

· Leda och företräda personalen inom biblioteket

· Stödja Högskolans ledning inom ansvarsområdet

Önskvärda kvalifikationer:

Relevant högskoleutbildning, forskarutbildning är meriterande

Erfarenhet av högskolebibliotek och av arbete med moderna ICT-verktyg.

God ledarskapsförmåga, samarbetsförmåga och tydlig utvecklingskraft

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta rektor Lars Haikola, tel 0455-385001

Pedagogisk utvecklare

(organisatoriskt underställd chefen för biblioteket)

(refnr 02614)

Arbetsuppgifter:

· Ansvara för Högskolans pedagogiska utveckling i tydlig samverkan med institutionerna

· Utveckla, planera och genomföra pedagogisk utbildning av lärarna inom Högskolan

· Stödja Högskolans ledning inom ansvarsområdet

Önskvärda kvalifikationer:

Relevant högskoleexamen, forskarutbildning är meriterande

Dokumenterad pedagogisk kunskap och erfarenhet från högskolan

Bred erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogiskt ledarskap

God samarbetsförmåga och utvecklingskraft

Erfarenhet av nätbaserad utbildning är meriterande

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta rektor Lars Haikola, tel 0455-385001.

Planeringssekreterare

med placering inom förvaltningen

(refnr 02615)

BTH avser att stärka planering, beredning och uppföljning avseende såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning.

Arbetsuppgifter:

· Handlägga och bereda ärenden åt såväl fakultetsnämnd som grundutbildningsnämnd

· Självständigt genomföra utredningar och uppföljningar

· Biträda högskolans ledning i strategisk planering

Önskvärda kvalifikationer:

Högskoleexamen, forskarutbildning är meriterande

God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska

Samarbetsförmåga och välstrukturerad administrativ förmåga

God kännedom om högre utbildning

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta förvaltningschef Sven-Ove Nilsson, tel 0455-385095

För samtliga anställningar gäller:

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet), tel 0455-385444.

Tillträde: Efter överenskommelse

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Tidigaste tillträdesdag

· Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

· Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med ref.nr senast den 27 maj 2002.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000, Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se.

Redigera
|