Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Internationella handläggare

Diarienummer: 04636

Sista ansökningsdag: 11/24/2004

Varaktighet: 2005-01-01--2005-06-30

Omfattning:

Antal platser:

Sektion/enhet: EXR

Kontaktperson: Inger Johansson

Tjänsten tillsatt med: Johanna Rönn, Karolina Häkkinen

Antal sökande:

Beslutsdatum: 01/25/2005


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna

Högskolan söker

INTERNATIONELLA HANDLÄGGARE, (vikariat)

(ref nr 04636)

med placering vid Enheten för Externa Relationer

ARBETSUPPGIFTER:

Din främsta uppgift blir att arbeta med internationell student- och lärarmobilitet inom BTH. Arbetet innebär, förutom handläggning av ansökningar, fördelning av stipendier, uppföljning och rapportering, ett nära samarbete med BTHs samarbetsuniversitet utomlands. Du får en viktig roll i det informationsarbete som drivs för att öka deltagandet bland Högskolans studenter och lärare i internationell mobilitet.

Önskvärda kvalifikationer:

Vi söker dig som har en lämplig akademisk examen och är en skicklig administratör med god förmåga att såväl strukturera som entusiasmera. Du har egna utlandserfarenheter och en god kunskap om högre utbildning, gärna också om de europeiska utbildningsprogrammen, främst Sokrates/Erasmus. Du är van att informera i tal och skrift och har mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper även i andra språk är meriterande. Du har en mycket god förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att arbeta i grupp.

VARAKTIGHET: 2005-01-01—2005-06-30 med möjlighet till förlängning.

OMFATTNING: 1 heltidstjänst samt eventuellt 1 halvtidstjänst.

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta enhetschef Inger Johansson, tel 0455-385210 och avdelningschef Maria Engelmark tel 0455-385202.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och

Thomas Eggers (Lärarförbundet), tel 0455-385419.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 24 november 2004. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000, fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|