Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Prorektor

Diarienummer: 98209

Sista ansökningsdag: 04/30/1998

Varaktighet: Tre år

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Högskolans Ledningsenhet (HLE)

Kontaktperson: Per Eriksson

Tjänsten tillsatt med: Bengt Aspvall

Antal sökande:

Beslutsdatum: 08/10/1998


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i snabb och dynamisk utveckling. Efter åtta år har vi drygt 2 500 heltidsstuderande inom teknik, datavetenskap, humaniora och ekonomi. Högskolan har examinationsrätt i åtta olika magisterprogram och vidare tio professurer. Förutom grundutbildning finns en omfattande forskningsverksamhet som till stor del bedrivs i samarbete med näringslivet. Högskolan har en profilering mot tillämpad IT och en inriktning mot samarbete och utveckling av näringsliv och samhälle. Högskolan är lokaliserad till dels Soft Center i Ronneby, dels till Campus Gräsvik i Karlskrona. Högskolans devis är: Kvalitet och omtanke.

Högskolan i Karlskrona/Ronneby söker:

Prorektor

Ref. nr. 98209

Arbetsuppgifter

Som prorektor kommer Du dels att vara rektors ställföreträdare, dels att ha ett särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor och för att fungera som “inre chef“.

Prorektor förordnas i en första period på tre år för tjänstgöring på heltid, befattningen bör kombineras med en tillsvidaretjänst som lärare inom sökandens ämnesområde vid Högskolan.

Kvalifikationer

För befattningen krävs behörighet för tjänst som högskolelektor eller professor, avlagd doktorsexamen och pedagogisk skicklighet. I övrigt hänvisas till högskoleförordningen

(SFS 1993:100).

Tillträde: Snarast

Lön: Högskolan har individuell lönesättning, varför löneanspråk anges i ansökan.

Kompletterande upplysningar lämnas av:

- rektor Per Eriksson, telefon 0455-780 01 eller mobiltelefon 0708-247 106.

- ordförande i högskolestyrelsen, VD Cristina Glad, 046-28 68 551.

Ansökan,

med ref. nr. 98209, åtföljd av en av den sökande kortfattad skriftlig redogörelse för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, meritförteckning, betygsavskrifter, vetenskapliga publikationer och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ställs till Rektor, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona, i tre fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda senast 1998-04-30.

Redigera
|