Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Utbildare

Diarienummer: 04639

Sista ansökningsdag: 12/01/2004

Varaktighet: 2005-01-01--2006-06-30

Omfattning: 50%

Antal platser:

Sektion/enhet: BYH

Kontaktperson: Inger Johansson

Tjänsten tillsatt med: Ingemar Olofsson

Antal sökande: 5

Beslutsdatum: 08/01/2005


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och cirka 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Utbildare 50%

I UTBILDNINGEN TRÄDGÅRDSMÄSTARE MED INRIKTNING MOT NATUR OCH KULTUR

med placering vid Blekinge College och Yrkeshögskola

(refnr 04639)

Trädgårdsmästare med inriktning mot natur och kultur är en Kvalificerad Yrkesutbildning hos Blekinge College Yrkeshögskola. Till denna utbildning söker vi en utbildare.

Arbetsuppgifter:

Planering och undervisning i ämnena markbyggnad, trädgårdsteknik/skötsel och marklära. Det innebär att du ska kunna, såväl praktisk som teoretisk, undervisa/handleda i trädgårdsanläggning, hantering av maskinpark, om jordars egenskaper och geologi.

Anställningen innefattar även kontakter med arbetslivet/arbetsplatser, där eleverna verkar 1/3 av studietiden (LIA = Lärande i Arbete).

Önskvärda kvalifikationer

Trädgårdstekniker/anläggare eller liknande. Pedagogisk erfarenhet är en merit. Sökande ska även helst ha några års yrkeserfarenhet inom branschen.

VARAKTIGHET 2005-01-01 --2006-06-30 med möjlighet till förlängning

UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV: Utbildningschef Inger Johansson tel 0455-385210. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Thomas Eggers (TCO), tel 0455-385419

Ansökan ska innehålla:

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med ref.nr senast den 1 december 2004.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|