Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor/adjunkt i elektroteknik

Diarienummer: 98228

Sista ansökningsdag: 11/15/1998

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson: Benny Lövström

Tjänsten tillsatt med: Richard Norlin

Antal sökande:

Beslutsdatum: 02/01/1999


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 2 500 studenter och nästan 300 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid Högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskningsverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl a åtta utbildningsprogram med magisterexamen och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är den högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Efter beslut av Högskoleverket, 1998-06-24, kan även doktorsexamen inom det tekniska vetenskapsområdet utfärdas fr o m 1999 vid Högskolan.

Under förutsättning att tjänsten inrättas ledigförklaras, med placering vid institutionen för tillämpad signalbehandling i Ronneby, en tjänst som:

Universitetslektor/universitetsadjunkt i elektroteknik

Ref.nr. 98228

Institutionen för tillämpad signalbehandling bedriver grundutbildning inom bl a signalbehandling, elektronik, mätteknik, mikrodatorteknik/signalprocessorer, reglerteknik, industriell automation och akustik. Undervisning ges såväl på kandidat- och magisterprogram inom ingenjörsutbildning som på 2-åriga teknikerutbildningar. Institutionen bedriver omfattande forskning och forskarutbildning i tillämpad signalbehandling, främst inom områdena talkvalitetsförbättring, mikrofonarrayer, aktiv buller- och vibrationsreglering, hydroakustik, telekommunikation samt detektering och klassificering.

Arbetsuppgifter

Undervisning inom institutionens ämnesområde såsom beskrivits ovan. Med undervisning avses bl a lektioner, laborationer, handledning av projekt och kursutveckling. Då vi står inför en utbyggnad av vår profilerade forskning i tillämpad signalbehandling, med anledning av KK-stiftelsens långsiktiga satsning, kommer utrymme för forskning inom detta profilområde att finnas. Även gemensamt institutionsarbete ingår i tjänsten.

Önskvärda kvalifikationer

För behörighet till tjänst som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen och pedagogisk skicklighet, (4 kap 10§ högskoleförordningen). För behörighet till tjänst som universitetsadjunkt krävs avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt pedagogisk skicklighet, ( 4 kap 12§ högskoleförordningen). Sökande bör ha undervisnings-erfarenhet och gärna även industrierfarenhet. Erfarenhet av mikroprocessorer och signal-processorer är en merit. Meriterande är även undervisningserfarenhet från högskoleutbildning. Då undervisning på engelska kan förekomma är även goda kunskaper i engelska meriterande.

Tillträde: Snarast.

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar lämnas av: prefekt Benny Lövström, tel. 0457-78719, e-post: Benny.Lovstrom@its.hk-r.se, professor Ingvar Claesson, e-post: Ingvar.Claesson@its.hk-r.se tel. 0457-787 20, och studierektor Jan-Olof Gustavsson, tel. 0457-787 04. Facklig företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457 - 787 13, e-post: Mikael.Aasman@its.hk-r.se.

Ansökan,

med ref nr 98228, åtföljd av meritförteckning, betygsavskrifter, och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ställs till Rektor, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, i två fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda senast 1998-11-15. För eventuell lektorstjänst krävs en av den sökande kortfattad skriftlig redogörelse för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, vetenskapliga publikationer samt ansökan i tre fullständiga exemplar.

Redigera
|