Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i arbetsvetenskap

Diarienummer: 99349

Sista ansökningsdag: 12/13/1999

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IAR

Kontaktperson: Bo Helgeson

Tjänsten tillsatt med: Astrid Selling Sjöberg

Antal sökande:

Beslutsdatum: 02/01/2000


Högskolan i Karlskrona/Ronneby är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande nästan 3000 studenter och 330 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskarverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl. a. åtta utbildningsprogram med magisterexamen och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är den högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Efter beslut från Högskoleverket, 1998 06 24, kan även doktorsexamen inom det tekniska vetenskapsområdet utfärdas from. 1999 vid Högskolan.

Den huvudsakliga verksamheten vid institutionen för arbetsvetenskap består av forskning samt forskarutbildning. Inom institutionen finns det två ämnen med var sin professur: - arbetsvetenskap med inriktning mot IT, och IT och genusforsknng. Institutionen ansvarar för magisterprogrammet Människor, Datateknik och Arbete (MDA). Programmet har en tvärvetenskaplig uppläggning där studenterna läser ämnena arbetsvetenskap och datavetenskap i lika stor omfattning. Uppläggningen av undervisningen kännetecknas av integration av ämnena och en problembaserad, projektorienterad pedagogisk ansats. Utbildningsprogrammet MDA samspelar nära den forskning och forskarutbildning som utförs i arbetsvetenskap.

För mer information besök gärna Högskolan Karlskrona/Ronneby hemsida www.hk-r.se.

Under förutsättning att tjänsten inrättas ledigförklaras söker Högskolan i Karlskrona/Ronneby.

Adjunkt i arbetsvetenskap

med placering vid institutionen för arbetsvetenskap i Ronneby:

Ref nr 99349

Arbetsuppgifter:

I anställningen ingår undervisning inom institutionens verksamhetsområde och gemensamt institutionsarbete. Vidare ingår forskning och forskningsrelaterade uppgifter inom arbetsvetenskap, speciellt med inriktning mot området Work Practice and Design. En viktig del blir att aktivt delta i uppbyggandet av Work Practice Laboratory, ett forsknings- och utvecklingsinriktat IT-projekt med kopplingar till design och konstnärlig verksamhet.

Önskvärda kvalifikationer:

Behörig till anställning som adjunkt är den som har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning, samt har pedagogisk skicklighet. För denna tjänst krävs MDA-utbildning eller motsvarande kunskaper inom området Arbetsvetenskap och Datavetenskap. Erfarenhet av konstnärlig, gestaltande verksamhet samt av projektledning är meriterande.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Kompletterande upplysningar lämnas av:

Prefekt Bo Helgeson, tel 0457-385558. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (OFR) tel 0455-385430.

Kvinnor och män är lika välkomna med ansökan.

Ansökan,

med ref nr 99349, åtföljd av meritförteckning, betygsavskrifter och övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa, ställs till Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, i två fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda senast 1999-12-13.

Redigera
|