Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i folkhälsovetenskap

Diarienummer: 01410

Sista ansökningsdag: 02/15/2001

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IHN

Kontaktperson: Claes Jogreus

Tjänsten tillsatt med: Louise Stjernberg

Antal sökande:

Beslutsdatum: 02/27/2001


LEDIGKUNGÖRELSE

2001-01-25

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3500 studenter och 370 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Doktorand i folkhälsovetenskap

(refnr 01410)

med placering vid Institutionen för Hälso- och Naturvetenskap i Karlskrona.

Anställningen som doktorand innefattar 80 % forskning och 20 % annat arbete, främst undervisning och handledning. Forskningen innebär deltagande i forskning vid institutionen.

Innehavaren skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Anställningen kan i begränsad omfattning (20 %) även innehålla tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete

För tillträde till anställning som doktorand krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning i folkhälsovetenskap vid universitet/högskola med fakultetsorganisation, med placering vid Institutionen för Hälso- och Naturvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola.

Vid tillsättningen skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen (SFS 1998:80, 5 kap).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Upplysningar lämnas av: prefekt Claes Jogréus, tel. 0455-385405. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel. 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis (t ex en D-uppsats eller motsvarande vetenskapligt arbete)

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med ref.nr senast den 15 februari 2001

Skicka ansökan till: Registrator. Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000, Fax: 0455-385057. E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|