Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Forskarassistent inom tillämpad signalbehandling

Ledigkungörelse 03/25/2008

Diarienummer: 08213

Sista ansökningsdag: 04/15/2008

Varaktighet: 3 år

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: TEK

Kontaktperson: Jörgen Nordberg

Tjänsten tillsatt med: Mikael Nilsson

Antal sökande: 2

Beslutsdatum: 07/04/2008


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Besök gärna vår webbplats www.bth.se. Forskningen sker i samverkan med näringslivet och andra forskare internationellt.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Forskarassistent inom tillämpad signalbehandling

med placering vid sektionen för teknik i Ronneby t o m 2010-06-30. Med placering i Karlskrona fr o m 2010-07-01.
ref.nr 08213

Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår forskning till 80 %, och resterande 20 % innefattar projektledning och handledning av forskarstuderande samt undervisning.

Ämnesinriktningen är tillämpad signalbehandling med fokus på biometri, med speciell tonvikt på mönsterigenkänning. Dessa kunskaper kommer framför allt att användas inom forskning och utveckling av biometri- och övervakningstillämpningar. Den som tillträder tjänsten kommer även att vara projektledare och ansvarig för uppbyggnad av ett biometri- och övervakningslaboratorium.

Grundutbildningsuppgifter innefattar handledning av magisterstudenter inom ramen för den laborativa verksamheten samt undervisning och kursutveckling av kurser kopplade till laboratoriet inom ämnet signalbehandling.

Även forsknings- och grundutbildningsadministrativa uppgifter kan ingå i tjänsten inom respektive område.

Behörighet:

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Enligt HF kap 4, 15 § skall vid anställning av forskarassistenter särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Bred kunskap om den internationella forskningsfronten och industrins existerande system inom mönsterigenkänningstillämpningar är meriterande. Det är speciellt meriterande med en doktorsexamen inom signalbehandling med fokus på biometri och mönsterigenkänning.

Utöver detta förväntas innehavaren kunna tala och skriva svenska då forskningssamarbete med flera nationella företag ingår i arbetsuppgifterna.

Tillträde:

Omgående.

Varaktighet:

3 år.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tf avdelningschef Jörgen Nordberg, tel 0457-385729. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel: 0457-385720, och Monika Nilsson (TCO), tel: 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385085.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ovanstående referensnummer senast 2008-04-15.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

 

Redigera
|