Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Högskolesekreterare

Diarienummer: 00633

Sista ansökningsdag: 06/02/2000

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IEM

Kontaktperson: Anders Hederstierna

Tjänsten tillsatt med: Henrik Sällberg

Antal sökande:

Beslutsdatum: 06/20/2000


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3000 studenter och 350 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Institutionen för ekonomi och management har en samhällsvetenskaplig och särskilt företagsekonomisk inriktning med fokus på IT-frågor. Ambitionen är att skapa gränsöverskridande samverkansformer såväl mellan olika ämnen som mellan grundutbildning och forskning. Likaså är samspelet med organisationer i det omgivande samhället högt prioriterat.

Hösten 2000 kommer Högskolan att etablera sig i Karlshamn. Östra piren kommer att bli centrum för det nya högskoleområdet. Hit kommer även andra verksamheter att förläggas varför vi snart kan tala om ett av Sveriges vackrast belägna campus.

Högskolan söker

Högskolesekreterare

(ref nr 00633)

med placering vid institutionen för ekonomi och management i Ronneby.

Arbetsuppgifter:

Breda administrativa uppgifter med fokus på redovisning, ekonomisk uppföljning och utveckling av ekonomisk styrning.

Önskvärda kvalifikationer:

· Ekonomexamen med inriktning mot ekonomistyrning

· God samarbetsförmåga

· Förmåga att arbeta självständigt

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

För mer information

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta prefekt Anders Hederstierna, tel 0457-385618 eller studierektor Eva Wittbom tel 0457-385604, Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Högskolan har individuell lönesättning, varför löneanspråk anges i ansökan.

· Tidigaste tillträdesdag

· Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

Välkommen med din ansökan märkt med refnr 00633 senast den 2 juni 2000.

Postadress:

Registrator,

Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455 - 38 50 00

Fax: 0455 - 38 50 57

E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|