Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i GIS, med inriktning mot planering

Diarienummer: 02227

Sista ansökningsdag: 07/01/2002

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IFP

Kontaktperson: Eva Öresjö

Tjänsten tillsatt med:

Antal sökande:

Beslutsdatum: 10/23/2002


Ledigkungörelse

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3500 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker för placering vid Institutionen för Fysisk Planering i Karlskrona.

Universitetslektor i GIS med inriktning mot planering (refnr 02227)

alternativt

Universitetsadjunkt i GIS med inriktning mot planering (refnr 02328)

Institutionen utbildar studenter i fysisk planering, som behandlar användning av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, ekologiska, sociala och samhällsekonomiska aspekter. Utbildningsprogrammet i Fysisk Planering vid BTH är Sveriges mest omfattande inom området och ger efter 4,5 års studier en teknologie magisterexamen i Fysisk planering.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning och utvecklingsarbete. Forskning kan ingå i anställningen.

Behörighet:

För behörighet till anställning som lektor krävs avlagd doktorsexamen samt visad pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen skall lika vikt fästas vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Behörig som adjunkt är den som har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning, samt har pedagogisk skicklighet.

Önskvärda kvalifikationer:

Erfarenhet av forskning/undervisning i GIS som planeringsverktyg. Den vi söker bör kunna kombinera GIS med egen undervisning/forskning inom något planeringsrelevant område såsom trafikplanering, landskapsplanering, miljö etc. Lämplig ämnesbakgrund kan t.ex. vara geograf, lantmätare, landskapsarkitekt, trafik- eller fysisk planerare.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen professor Eva Öresjö, tel 0455-385303. Besök gärna institutionens hemsida www.bth.se/ifp. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet), tel 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Tidigaste tillträdesdag

· Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

· Samtliga handlingar bifogas i tre exemplar (lektor), två exemplar (adjunkt)

Anvisningar för utformande av ansökan till tjänst som universitetslektor finner du på www.bth.se/jobb, alternativt kontakta personalavdelningen tfn 0455-385068

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 1 juli 2002.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000, Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se.

Redigera
|