Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor/Professor i telekommunikationssystem

Diarienummer: 01103

Sista ansökningsdag: 01/31/2001

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson: Jan-Olof Gustavsson

Tjänsten tillsatt med: Tillsättning avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 02/22/2001


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3500 studenter och 370 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. För mer information besök gärna vår hemsida www.hk-r.se.

Högskolan söker

Universitetslektor/professor i telekommunikationssystem

(refnr 01103)

med placering vid institutionen för telekommunikation och signalbehandling i Ronneby.

Beroende på Din egen bakgrund kan vi erbjuda Dig en anställning antingen som universitetslektor eller professor.

Arbetsuppgifter

Du kommer främst att arbeta med forskning och undervisning inom institutionens ämnesområden, främst telekommunikationssystem. Detta inkluderar hos oss modellering av och beräkningar på tele- och datorsystem, programvaruutveckling för telekommunikationssystem, datakommunikation, network management samt mobila tjänster.

Även administrativt arbete kan ingå i tjänsten.

En stor del av institutionens forskning sker idag i nära samarbete med näringslivet.

Vi erbjuder Dig en ung och expansiv miljö med

- stor frihet att planera och styra Din forskning och undervisning

- personlig utveckling

Meriteringsgrunder

För behörighet till anställning som lektor/professor krävs avlagd doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet.

I meritvärderingen kommer särskild vikt att fästas vid förmåga och erfarenhet av:

· att bygga upp, leda och utveckla en forskargrupp inom ämnesområdet i fråga

· att utveckla samarbete och projekt med näringsliv och samhälle

Behörighet för anställningen styrks genom vetenskaplig, pedagogisk och ledarmässig skicklighet.

Slutligen prioriteras sökande vars forskningsinriktning inom ämnesområdet har en koppling till befintligt verksamhet vid Högskolan.

Önskvärda kvalifikationer:

Egen lärarutbildning och erfarenhet från lärarutbildningsområdet är meriterande liksom erfarenhet inom högskolans profilområde tillämpad IT..

Tillträde: Efter överenskommelse.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Jan-Olof Gustavsson, tel. 0457-385725, jog@its.hk-r.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökningshandlingarna skall inges på engelska och sökande skall i tre(lektor)/fyra(professor) exemplar tillsammans med ansökan bifoga

ü meritsammanställning och förteckning (numrerad) över vetenskapliga arbeten

ü kortfattad redogörelse för sin vetenskapliga, pedagogiska, arbetsledande och administrativa erfarenhet. Dessutom skall framgå vilka erfarenheter som enligt sökandes mening främst bör beaktas

ü kopior av betyg och andra handlingar som sökanden åberopar

ü de vetenskapliga arbetena, numrerade efter publikationslistan, som sökanden i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan

ü högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 31 januari 2001.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|