Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två Universitetslektorer i maskinteknik

Diarienummer: 00263

Sista ansökningsdag: 08/28/2000

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IMA

Kontaktperson: Stefan Östholm

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 10/15/2001


Institutionen för Maskinteknik satsar på att bygga långsiktigt hållbara utbildningar med tonvikt på starkt teknikinnehåll, från teknikernivå till magisternivå och doktorandnivå. Institutionens samling av forskarkompetens är inom sitt område strukturmekanik unik i landet och vi står nu inför att expandera forskningsverksamheten ytterligare. Samarbetet med näringslivet nationellt och internationellt är väl utvecklat inom alla verksamhetsområden, vilket placerat HK/R på första plats enligt SAF´s undersökning. Institutionen är en av högskolans ledande inom samarbetet med näringslivet.

Två universitetslektorer inom maskinteknik

(ref.nr 00263)

Arbetsuppgifter

I tjänsterna ingår undervisning inom mekanik, maskinteknisk dimensionering, hållfasthetslära och konstruktionsteknik. Undervisningen sker till största delen på våra kandidatprogram samt magisterprogrammet. Möjlighet finns att deltaga och bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer

För behörighet till tjänsten krävs avlagd doktorsexamen. Lämpliga områden för avlagd doktorsexamen är hållfasthetslära, mekanisk teknologi, mekanik eller maskinelement. Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk som vetenskaplig skicklighet.

Två universitetsadjunkter inom maskinteknik

(ref.nr 00364)

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår undervisning inom produktutveckling /konstruktion på kurser inom institutionens program, institutionsadministrativt arbete. Möjlighet finns att deltaga i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer

För behörighet till tjänst som universitetsadjunkt inom konstruktion och produktion krävs magister- eller civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Erfarenhet från bearbetningsteknik och tillverkningssystem är meriterande.

Två doktorander

(ref.nr 00465)

Inriktning

Forskningen ligger inom ett samordnat arbetssätt för strukturmekanisk analys som stöd för produktutveckling, inkluderande teoretisk modellering, simulering, och experimentell verifiering. Speciellt fokus riktas mot modellering av dynamiska egenskaper hos sammansatta /olinjära mekaniska system.

För doktorandtjänsterna fordras magister- eller civilingenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Övrigt för samtliga tjänster

För tjänsterna är erfarenhet av att utnyttja datorbaserade simulering för produktutveckling samt kunskaper om uthållig utveckling (Sustainable Development) och kopplingen till industriellt miljöarbete (Design för Recycling, Clean Production etc.) meriterande.

För mer information

Vill du veta mer om anställningarna är Du välkommen att kontakta prefekt Stefan Östholm, tel. 0455-385519. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel. 0455-385430.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr. för sökt tjänst senast den 28 augusti 2000.

Ansökan ska innehålla

  • Styrkt meritsammanställning
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Högskolan har individuell lönesättning, varför löneanspråk anges i ansökan.
  • Samtliga handlingar bifogas i två exemplar, tre för lektorat.

Postadress: Registrator,Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455 - 38 50 00 , Fax: 0455 - 38 50 57

E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|