Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Internationell handläggare

Diarienummer: 01656

Sista ansökningsdag: 09/17/2001

Varaktighet: tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: EXR

Kontaktperson: Inger Johansson

Tjänsten tillsatt med: Nadège Nicolet

Antal sökande: 30

Beslutsdatum: 10/24/2001


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 425 anställda och drygt 3500 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Internationell handläggare

(ref nr 01656)

med placering vid enheten för Externa Relationer

Arbetsuppgifter:

Som handläggare kommer Du bl a att ansvara för information angående studier utomlands, främst inom våra studentutbytesprogram samt utarbeta informationsmaterial till utländska utbytesstudenter. I tjänsten ingår även administration av tillgodoräknandefrågor gällande utbytesstudenter samt mottagandet av utländska utbytesstudenter. Din uppgift blir också att

ha viss kontakt med våra samarbetsuniversitet utomlands samt medverka vid ansökningar om externa medel för Högskolans internationaliseringsverksamhet. Din huvudsakliga placering kommer att vara i Karlskrona.

Önskvärda kvalifikationer:

Du skall ha akademisk utbildning, gärna egna erfarenheter av utlandsstudier/utlandspraktik. Det är viktig att Du har mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift samt gärna i ett eller flera andra europeiska språk. Det är ett krav att Du har förmåga och erfarenhet av att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Det är även viktigt att Du har en god organisatorisk förmåga. Kunskaper om såväl svenska som utländska högre utbildningssystem samt olika EU-program och stipendieprogram inom utbildning är meriterande.

Tillträde: snarast

Varaktighet: heltid, tillsvidareanställning

Upplysningar lämnas av: Chefen för EXR Inger Johansson tel 0455-385210. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 17 september 2001.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: registrator@bth.se

Redigera
|