Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i vårdvetenskap

Diarienummer: 04403

Sista ansökningsdag: 02/06/2004

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Sektionen för hälsa (HAL)

Kontaktperson: Ylva Hellström

Tjänsten tillsatt med: Helen Persson

Antal sökande: 1

Beslutsdatum: 03/01/2004


Ledigkungörelse 2004-01-16

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar cirka 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Doktorand i vårdvetenskap inom forskningsprojektet ”åldrandet i blekinge”

med placering vid Sektionen för hälsa

Refnr 04403

Allmänt:

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i sektionens forskningsprojekt samt undervisning inom sektionens verksamhetsområde och/eller gemensamt arbete inom sektionen.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer:

Genomgången magisterutbildning inom vårdvetenskap/omvårdnad. Forskningsinriktningen bör vara inom äldrevård. Det är värdefullt om handledare redan är utsedd/vidtalad för forskningsstudierna.

Tillträde: 2004-03-01.

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta chefen vid Sektionen för hälsa Ylva Hellström, tel 0455/385415, ylva.hellstrom@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet), tel 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast 6 februari 2004.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|