Blekinge Tekniska Högskola - BTH

2 Universitetslektorer/adjunkter i Datavetenskap

Diarienummer: 002105

Sista ansökningsdag: 12/18/2000

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IPD

Kontaktperson: Håkan Grahn

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 01/22/2001


Ledigkungörelse 2000-11-27

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3500 studenter och 370 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

2 Universitetslektorer/adjunkter i Datavetenskap

Vid institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap i Ronneby

(ref nr 002105)

Inom datorkommunikation, distribuerade system och operativsystem.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning och utvecklingsarbete främst på något av institutionens utbildningsprogram, samt institutionsadministrativt arbete. Viss forskning ingår i anställningen.

Behörighet:

För behörighet till anställning som lektor krävs avlagd doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. Behörig till anställning som adjunkt är den som har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning, samt har pedagogisk skicklighet.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Håkan Grahn , tfn 0457-385804. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tfn 0455-385430 .

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i tre exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr 002105 senast 18 december 2000.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|