Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i tillämpad signalbehandling

Diarienummer: 02440

Sista ansökningsdag: 07/21/2002

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson: Jan-Olof Gustavsson

Tjänsten tillsatt med: Mikael Nilsson

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 09/17/2002


Ledigkungörelse

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Doktorand i tillämpad signalbehandling

(refnr 02440)

med placering vid Institutionen för Telekommunikation och Signalbehandling

Allmänt:

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i institutionens forskningsprojekt samt undervisning inom institutionens verksamhetsområde och/eller gemensamt institutionsarbete.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer:

Civilingenjör eller teknologie magister inom något av områdena elektroteknik, teknisk fysik, datateknik eller motsvarande. Speciellt värdesätts goda kunskaper inom tillämpad signal-behandling.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Jan-Olof Gustavsson, tel 0457-385725. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet), tel 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast 21/7 2002.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|