Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Amanuenser inom det samhällsvetenskapliga programmet

Diarienummer: 04513

Sista ansökningsdag: 05/24/2004

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser:

Sektion/enhet: Sektionen för management (MAM)

Kontaktperson: Anders Nilsson

Tjänsten tillsatt med: Kajsa Petersson, Helena Hegg

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 06/15/2004


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och 3200 helårsstudenter, vilket motsvarar drygt 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Amanuenser inom det samhällsvetenskapliga programmet 25-50 %

med placering vid Sektionen för Management i Karlskrona

(ref nr 04513)

Arbetsuppgifter:

I anställningen ingår framförallt studentservice, sektionsadministrativt arbetesamt assistans till lärarna inom samhällsvetenskap.

Behörighet: För behörighet till anställning som amanuens krävs att den sökande är antagen till grundläggande högskoleutbildning.

Önskvärda kvalifikationer: Två års studier vid Blekinge Tekniska Högskola helst inom samhällsvetarprogrammet.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Förordnande: Förordnande sker på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Anställningen skall fullgöras parallellt med studier.

Lön: Högskolan tillämpar en enhetlig lönetrappa för amanuenser.

För mer information: Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta Anders Nilsson tel 0457-385603. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Reza Hatami (TCO), tel 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 14 maj 2004.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|