Blekinge Tekniska Högskola - BTH

två doktorander i planering för forskning om regionala innovationssystem

Diarienummer: 04417

Sista ansökningsdag: 06/23/2004

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser:

Sektion/enhet: CTUP

Kontaktperson: Jan-Evert Nilsson

Tjänsten tillsatt med: Mareile Walter, Lars Christensen

Antal sökande:

Beslutsdatum: 05/01/2005


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och cirka 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Blekinge Tekniska Högskola söker två doktorander i planering för forskning om regionala innovationssystem med placering vid Center för Territoriell Utvecklingsplanering och med verksamhet förlagd till Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE).

Refnr 04417

CIRCLE är ett flerdisciplinärt och fakultetsövergripande forskningscentrum vid Lunds Universitet vars forskningsområden är:

· lärande i innovationssystem och effekter av FoU och innovation på tillväxt;

· studier av regionala innovationssystem;

· det entreprenöriella universitetet och skapande av teknologibaserade satsningar; samt

· offentlig policy inom området innovation, FoU och kompetensutveckling i ett komparativt perspektiv.

För mer information om CIRCLE se: www.circle.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningen inom ramen för tjänsten behandlar analyser av processer som formar regionala innovationssystem. Processorienteringen förutsätter ett interaktivt angreppssätt där forskaren på nära håll följer några regionala innovationssystem. Forskningen får därför karaktären av ett antal fallstudier av svenska innovationssystem.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskarstudier mot en doktorsexamen men viss undervisning ingår.

Behörighet

För tillträde till doktorandtjänsten krävs att den sökande är behörig att bli antagen till forskarutbildning i planering.

Bedömningsgrunder

Bedömningen av de sökande kommer att ske utifrån de sökandes förutsättningar att klara en forskarutbildning i ekonomisk historia. Härvid kommer särskild vikt att läggas vid en bedömning av den sökandes akademiska meritering.

Mer information

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta föreståndaren för Center for Spatial Development Planning professor Jan-Evert Nilsson, tfn 0455-385221 eller 070-6612799.

Ansökan skall innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Tidigaste tillträdesdag

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

Ansökan skickas till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona, med angivande av referensnummer, senast 23 juni 2004. Telefon: 0455-385 000, Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|