Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Industriell ekonomi och management

Ledigkungörelse 06/09/2011

Diarienummer: PERS 421-0091-2011

Sista ansökningsdag: 09/12/2011

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för management (MAM)

Kontaktperson: Marie Aurell

Tjänsten tillsatt med: Emil Numminen

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 03/01/2012


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i Industriell ekonomi och management

med placering vid Sektionen för Management i Karlskrona.

Diarienr PERS-421-0091-2011


Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning/handledning samt utveckling av utbildning inom Industriell ekonomi, särskilt med inriktning mot området corporate finance. Därutöver ingår medverkan i forskningsverksamhet samt pedagogiskt utvecklingsarbete inom huvudområdet Industriell ekonomi. Specifika villkor för forskning i tjänsten diskuteras med respektive sökande.

Behörighet:


Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

 1.      inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid:

  • Bred erfarenhet av forskning, undervisning och utvecklingsarbete inom området för tjänsten, gärna kombinerat med erfarenheter från andra områden med anknytning till BTHs och Managementhögskolans profil, t ex innovation, hållbar utveckling, tillämpad IT.
  • Erfarenhet av forskning och undervisning, på såväl grundläggande som avancerad nivå, inom området corporate finance.      
  • Erfarenhet av undervisning på engelska och av IT-baserad distansundervisning.
  • Visad god samarbetsförmåga och flexibilitet, då innehavaren förutsätts fungera väl gentemot både lärar- och studentgrupper.

Omfattning:

100 %

Varaktighet:

Tillsvidare

Tillträde:

Snarast

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Marie Aurell, 0455-385609, marie.aurell@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 12 september 2011

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57.

 

E-post: diarium@bth.se

Redigera
|