Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorander i tillämpad signalbehandling

Diarienummer: 03443

Sista ansökningsdag: 08/15/2003

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson: Jan-Olof Gustavsson

Tjänsten tillsatt med: Benny Sällberg Henrik Åkesson, Tatiana Smirnova

Antal sökande: 20

Beslutsdatum: 02/01/2004


Ledigkungörelse

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar cirka 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Doktorander i tillämpad signalbehandling

med placering vid Institutionen för Telekommunikation och Signalbehandling

Refnr 03443

Allmänt:

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i institutionens forskningsprojekt samt undervisning inom institutionens verksamhetsområde och/eller gemensamt institutionsarbete.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer:

Civilingenjör eller teknologie magister inom något av områdena elektroteknik, teknisk fysik, datateknik eller motsvarande.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Jan-Olof Gustavsson, tel 0708-878722, jan-olof.gustavsson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet), tel 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast 15 augusti 2003.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|