Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i maskinteknik

Ledigkungörelse 07/12/2012

Diarienummer: PERS 421-0093-2012

Sista ansökningsdag: 08/15/2012

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 50%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Mats Walter

Tjänsten tillsatt med: Anders Jönsson

Antal sökande: 1

Beslutsdatum: 02/13/2013


Blekinge Tekniska Högskola söker

UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIK

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap, avdelningen för maskinteknik i Karlskrona

Diarienr: PERS 421-0093-2012

Arbetsuppgifter:

Undervisning inom exempelvis maskinelement, integrerad produktutveckling och produktionsteknik. Delta i forskningsprojekt inom avdelningens forskningsområde samt initiera nya projekt.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som:

- har visat pedagogisk skicklighet

- har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, eller

- uppvisat någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder:

Den sökande förväntas inneha en doktorsexamen i maskinteknik.

Önskvärda kvalifikationer:

- Goda kunskaper i svenska

- Erfarenhet av industrinära forskning

- Erfarenhet av att utveckla och driva kurser på universitetsnivå

- Goda kunskaper om produktionsteknik och i synnerhet vattenskärningsteknologi

- Goda kunskaper inom realtidssimulering

- Goda kunskaper om industriell mätteknik

- Goda kunskaper i moderna beräknings-, mät- och konstruktionsverktyg (exempelvis Matlab, Labview, Inventor )

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Omfattning:

50%

Ansökan:

Sök jobbet via www.offentligajobb.se

Ansökan senast:

2012-08-15

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta avdelningschef Mats Walter, tel. 0455-385508, mats.walter@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Välkommen med din ansökan!

Redigera
|