Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Ledigkungörelse 07/05/2012

Diarienummer: PERS 421-0099-2012

Sista ansökningsdag: 09/15/2012

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 50 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för management (MAM)

Kontaktperson: Marie Aurell

Tjänsten tillsatt med: Victoria Wiktorsson

Antal sökande: 6

Beslutsdatum: 02/27/2013


Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

med för närvarande placering vid Sektionen för management i Karlskrona.

Diarienr PERS 421-0099-2012

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning/handledning samt utveckling av utbildning inom företagsekonomi, särskilt med inriktning ekonomistyrning. Därutöver ingår pedagogiskt utvecklingsarbete inom huvudområdet företagsekonomi.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid:

  • Erfarenhet av undervisning, på såväl grundläggande som avancerad nivå, inom området ekonomistyrning, gärna med inriktning mot affärssystem.
  • Erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete inom området för tjänsten, gärna kombinerat med erfarenheter från andra områden med anknytning till BTHs och Managementhögskolans profil, t ex innovation, hållbar utveckling, tillämpad IT.
  • Erfarenhet av undervisning på engelska och av IT-baserad distansundervisning.
  • Visad god samarbetsförmåga och flexibilitet, då innehavaren förutsätts fungera väl gentemot både lärar- och studentgrupper.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Varaktighet

Tills vidare

Omfattning

50 %.

Ansökan senast

2012-09-15

Ange diarienummer

PERS 421-0099-2012

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Marie Aurell, 0455-385609, marie.aurell@bth.se Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management".

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|