Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i maskinteknik

Ledigkungörelse 05/25/2010

Diarienummer: Diarienr 421-0441-2010

Sista ansökningsdag: 06/23/2010

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Mats Walter

Tjänsten tillsatt med: Avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum:


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010 kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. Besök gärna vår webbplats www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i maskinteknik

med placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap i Karlskrona.

Diarienr 421-0441-2010

Arbetsuppgifter

Undervisning inom mekanik, maskinelement och akustik. Delta i forskningsprojekt inom avdelningens forskningsområde samt initiera nya projekt med särskilt fokus på materialprovning med akustik. Undervisning bedrivs både på svenska och på engelska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

  1. avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
  2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt
  3. dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning på högskolenivå.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa

Meriter av särskild vikt är:

  • Erfarenhet av industriellt inriktad forskning, särskilt med avseende på materialdynamik
  • Erfarenhet av att utveckla och driva högskolekurser
  • Kunskaper om experimentell akustik
  • Goda kunskaper i moderna beräknings-, mät- och simuleringsprogram.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska.

Tjänstgöringsomfattning

100 %.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Varaktighet

Tillsvidare.

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Mats Walter, tel 0455-385506, mats.walter@bth.se eller forskningsledare professor Claes Hedberg, tel 0455-385513, claes.hedberg@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385068.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 23 juni 2010. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

 

 

Redigera
|