Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i fysisk planering

Ledigkungörelse 06/20/2012

Diarienummer: PERS 421-0087-2012

Sista ansökningsdag: 08/31/2012

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för planering och mediedesign (DSN)

Kontaktperson: Abdellah Abarkan

Tjänsten tillsatt med: Ulla Haglund

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 02/23/2013


Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Universitetsadjunkt i fysisk planering

med för närvarande placering vid Sektionen för planering och mediedesign i Karlskrona.

Diarienr PERS 421-0087-2012

Arbetsuppgifter

Tjänsten utlyses inom huvudområdet för fysisk planering. Innehavare av tjänsten ska inom den befintliga mångvetenskapliga miljön arbeta med program- och kurskoordination, undervisning och handledning. I arbetsuppgifterna ingår utveckling och framställning av undervisningsmaterial, samt dokumentation, kartläggning, kommunikation och koordination av kurser och projekt inom ett visst program och mellan utbildningens samtliga program. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och handledning i projektkurser i planering och digitala gestaltningsprogram (datorstödd gestaltning) på både grund- och avancerad nivå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först):

  • Sökande skall ha Magisterexamen i fysisk planering
  • Mycket god kunskap och dokumenterad erfarenhet av kurs- och programadministration.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegruppen
  • Viss forskningserfarenhet är meriterande
  • Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTH:s profil, varför dokumenterad kunskap inom området för hållbarutveckling är meriterande

Tillträde

Efter överenskommelse.

Varaktighet

Tills vidare

Omfattning

100 %.

Ansökan senast

2012-08-31

Ange diarienummer

PERS 421-0087-2012

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Abdellah Abarkan, 0455-385355, abdellah.abarkan@bth.se eller sektionschef Peter Ekdahl, 0454-385909, peter.ekdahl@bth.se Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management".

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|