Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Lediga tjänster

Aktuella lediga tjänster på Blekinge Tekniska Högskola.

Ansöknings-
datum
Tjänst
2016-02-15Universitetslektor i strategisk hållbar utveckling/Senior Lecturer in Strategic Sustainable Development (BTH 3.1.1-0375-2015)
2016-02-15Universitetslektor i radarfjärranalys (BTH 3.1.1-0007-2016)
2016-02-15Universitetsadjunkt i fysik (BTH 3.1.1-0004-2016)
2016-02-18Ekonom (BTH 3.1.3-0046-2016)
2016-02-23Postdoktor i maskinteknik/innovativ produktutveckling (BTH 3.1.5-0054-2016)
2016-02-29Fyra universitetslektorer i omvårdnad (BTH 3.1.1-0403-2015, BTH 3.1.1-0404-2015-2016, BTH 3.1.1-0405-2016, BTH 3.1.1-0406-2016)
2016-02-29Universitetslektor i datavetenskap/Senior Lecturer Computer Science (BTH 3.1.1-0002-2016)
2016-02-29Postdoktor i datavetenskap / Postdoctoral Researcher in Computer Science (BTH 3.1.5-0003-2016)
2016-02-29Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer Computer Science (BTH 3.1.1-0001-2016)
2016-03-06Två universitetsadjunkter i klinisk medicin (BTH 3.1.1-0008-2016, BTH 3.1.1-0009-2016)
2016-03-06Två universitetsadjunkter i omvårdnad (BTH 3.1.1-0010-2016, BTH 3.1.1-0011-2016)
2016-03-09Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot audiella uttryck (BTH 3.1.1-0005-2016)
2016-03-09Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot visuella uttryck (BTH 3.1.1-0006-2016)
2016-04-15Postdoktor i Datavetenskap/Post Doc position in Computer Science (BTH 3.1.5-0058)
2016-04-30Doktorand i datavetenskap/PhD student position in Computer Science (BTH 3.1.2-0057-2016)

|