Ledningskansliet

Kansliets uppgifter är bland annat följande:

  • administrativt stöd till högskolans styrelse och kvalificerat stöd till högskolans ledningsenhet
  • högskoleövergripande samordning av uppföljning av högskolans verksamhet, t.ex. genom sammanställning av resultatredovisning för högskolans årsredovisning
  • beredning av ärenden till högskolans råd och utskott för utbildning och forskning
  • administrativt stöd till högskolans råd och utskott för utbildning och forskning
  • samordning av och kvalificerat stöd till framtagningen av högskolans remissvar, andra yttranden och utredningar
  • högskolans centrala registratur och arkiv
  • samordning av registrators- och arkivfunktionerna vid högskolan

Vid ledningskansliet arbetar

Tobias Ericson, utbildnings- och forskningshandläggare

Per-Olof Gunnarsson, utbildnings- och forskningshandläggare

Ulrika Nilsson, kanslichef

Göte Salomonsson, registrator

Marie Åstrand, registrator

Redigera
Share Dela