Välkommen till Personalavdelningen

Personalavdelningen tillhör organisatoriskt BTH Gemensamt verksamhetstöd. Vår målsättning är att vara ett professionellt verksamhetsstöd till chefer och medarbetare i personalfrågor. Vi gör detta genom att arbeta inom områdena Arbetsmiljö och Hälsa, Rekrytering och Introduktion, Ledarutveckling, Kompetensutveckling samt Delaktighet och Inflytande. Vi arbetar också med lön- och personaladministration med målsättningen att skapa effektiva personaladministrativa processer inom BTH. Arbetssättet är konsultativt och ambitionen är att vi skall arbeta nära verksamheten. För att underlätta detta arbetar de anställda på personalavdelningen som kontaktpersoner mot de olika institutionerna, enheterna och avdelningarna. 

  fredrik
Namn: Fredrik Sjöström
Arbetar som: Personalchef
Leder och vidareutvecklar högskolans arbete med personalfrågor. Tillsammans med högskolans ledning säkerhetsställer kompetensutveckling, ledarutveckling, anställningsvillkor och arbetsrättsliga frågor. Leder bla arbetsmiljöarbetet och  MBL- och löneförhandlingar samt arbetar med personalärenden avseende Ledningsenheten och Ledningskansliet,

Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 07
e-postfredrik.sjostrom@bth.se

Monica Bengtsson
Namn: Monica Carlsson
Arbetar som: Personalhandläggare
Arbetar konsultativt med personalfrågor med ett särskilt ansvar för personalärenden avseende Institutionen HIHA tillhörande fakulteten för hälsovetenskaper,  institutionerna TISU, TIFP, TIMN, TIMA, TISB och TIEK tillhörande fakulteten för teknikvetenskaper samt BINO och BIBL. 
Handläggare för Rekryteringskommittén samt sekreterare vid MBL- och löneförhandlingar. 
Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 68
e-post: monica.carlsson@bth.se

Christina Torstensson

Namn: Christina Torstensson
Arbetar som: Personalhandläggare.
Arbetar konsultativt med personalfrågor med ett särskilt ansvar för personalärenden avseende institutionerna DIKO, DIPT, DIKR, DITE och DIDD tillhörande fakulteten för datavetenskaper, Ekonomiavdelningen, IT- och serviceavdelningen samt Avdelningen för högskoleservice tillhörande Gemensamt Verksamhetsstöd
Arbetar även med frågor rörande Arbetsmiljö och Hälsa.
Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 87
e-post: christina.torstensson@bth.se 

Namn: Gustav Stensson Bohman
Arbetar som:
Personalhandläggare.
Arbetar konsultativt med personalfrågor med ett särskilt ansvar för personalärenden avseende institutionerna DIPT och TIMN, Studentcentrum och Kommunikationsavdelningen  tillhörande Gemensamt Verksamhetsstöd

Kontor:
Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig:
e-post: gustav.stensson.bohman@bth.se

Namn: Carola Persbeck
Arbetar som: Lönehandläggare
Arbetar med lönerapportering.
Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 23
e-post: carola.persbeck@bth.se

Namn: Anne-Lie Bohlin
Arbetar som: Lönehandläggare 50%
Arbetar med lönerapportering
Kontor: Plan 4. J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-
e-post: anne-lie.bohlin@bth.se

   Henrik

Namn: Henrik Törnblom 
Arbetar som: Systemförvaltare
Arbetar huvudsakligen med systemförvaltning avseende Agresso.
Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 51 08 
e-post: henrik.tornblom@bth.se

 

 

Redigera
Share Dela