Blanketter för anställda


Innehållsförteckning

A B C   D   E F G    H   I   J   K   L M N O   P   Q   R S T U V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö


Här finns Högskolans blanketter för personalen. Nu finns blanketterna i pdf-filer med ifyllnadsstöd, dvs du kan fylla i blanketten direkt i datorn och därefter skriva ut blanketten. Glöm ej att skriva under den innan du lämnar den vidare.

22/9-09 Blanketterna har uppdaterats med de nya avdelningsnamnen.

A

Arbetsskada, FK9210 Överföringsblankett till Nordea Arvodes och bilersättningsblankett

Arbetsskada, Skadeanmälan PSA (F7099)

Arvodesräkning

Arvodesräkning - På engelska

E Eurocard, privatkort

Eget utlägg (för icke anställda)

Eget utlägg (för icke anställda) - På engelska

Eurocard

Eurocards informationsblad gällande deras kort

För mer information om vad som gäller för Eurocard, se personalhandboken och under personalförmåner. Orginalet av ansökan lämnas in till personalavdelningen

F

Förskottsutbetalning

Föräldraledighetsansökan

K

Kostförmån

L

M

Medgivande till öppnande av personadresserad post

N

Nyttjandeavtal - På svenska

Nyttjandeavtal - På engelska

R

Reseräkning / Specifikation - Utrikes

Reseräkning / Specifikation - Utrikes - På engelska

S

Semesteransökan (används ej om du tidredovisar i agresso)

Sjukförsäkran (används ej om du tidredovisar i agresso)

Särskild inkomstskatt för utomlandsboende (SINK)

Särskild inkomstskatt för utomlandsboende (SINK), engelsk. Application - Special incom tax on non-residents

 SINK skatt 

T

Tillbudsblankett

Tjänstledighetsansökan

U

Uppsägningsblankett

Utvecklingssamtal, mall

Utvecklingssamtal, mall engelska

Ö

Överenskommelse om förläggning av semester (lärare, doktorander, amanuenser)

Överföringsblankett till Danske Bank Överföringsblankett till Danske Bank fyller du i och skickar till personalavdelningen (Danske Bank kommer BTH använda sig av från 2013-05-01)

Överföringsblankett till Danske Bank (utlandet) Denna blankett används vid utländsk bank

Övertid

Till sidans topp

 

Redigera
Share Dela