Anställning

Regler för anställning av lärare finner du i Högskoleförordningen, Anställningsordningen

Nedanstående bestämmelser gäller samtliga anställda vid blekinge tekniska högskola.  

Tillsättning

Beslut som rör tillsättning av tjänst fattas av personalchefen, utom i de fall som anges nedan där rektor fattar beslut:

- beslut om tillsvidareanställning som lärare eller annan befattningshavare direkt underställd rektor.

Sektionen eller annan arbetsenhet kan inte ledigförklara eller tillsätta tjänster. 

Anställningsavtal

Anställningsbeslut och anställningsbevis utfärdas av personalavdelningen.

Grundregeln för anställning är att den skall gälla tills vidare.

Provanställning på upp till sex månader rekommenderas vid tillsättning av tekniska och administrativa tjänster. De vanligaste grunderna för att tidsbegränsa en anställning vid högskolan är provanställning, vikariat eller allmän visstidsanställning .

Redigera
Share Dela