Bard

BARD är en förkortning för Blekinge Allmänna Roll Databas. Den har hand om all kontohantering för personal på BTH. Alla som behöver använda våra IT-resurser eller lokaler måste läggas in i BARD. I BARD ska både anställda, anknutna, timanställda, gästprofessorer osv läggas in. BARD har ingenting med anställningen att göra utan den handhas helt separat.

Det är Personalavdelningen som är systemägare och ansvarar för BARD.

BARD innebär att kontohanteringen är decentraliserad till sektioner och enheter där en eller flera BARD-administratörer sköter all inmatning och ändring av data för personal.

Bard-administratörer

BIBL

Ingegärd Holmquist

 

DIDD, DIKR

Eva-Lotta Runesson

 

DIPT, TIEK

Monica H Nilsson

 

DITE

Silvio Ocasic

 

GGVS, HLED

Alice Karlsson, Christian Bladh

 

TIHA

Ingela Silverflod

 

HOSS

Åsa Robertsson

 

TIFP

Annica Johansson

 

TIMA, TIMN

Lena Brandt Gustafsson

 

TISB, TISU

Svetlana Zivanovic

 

 

 

Redigera
Share Dela