Bard

BARD är en förkortning för Blekinge Allmänna Roll Databas. Den har hand om all kontohantering för personal på BTH. Alla som behöver använda våra IT-resurser eller lokaler måste läggas in i BARD. I BARD ska både anställda, anknutna, timanställda, gästprofessorer osv läggas in. BARD har ingenting med anställningen att göra utan den handhas helt separat.

Det är Personalavdelningen som är systemägare och ansvarar för BARD.

BARD innebär att kontohanteringen är decentraliserad till sektioner och enheter där en eller flera BARD-administratörer sköter all inmatning och ändring av data för personal.

Bard-administratörer

BIBL

Ingegärd Holmquist

 

DIDD, DIKR

Eva-Lotta Runesson

 

DIKO, DIPT

Monica H Nilsson

 

DITE

Silvio Ocasic

 

GGVS, HLED, KONF

Ann-Charlott Johansson

 

HIHA

Ingela Silverflod

 

HOSS

Carina Gyllberg

 

TIEK

Kajsa Petersson

 

TIFP

Annica Johansson

 

TIMA, TIMN

Lena Brandt Gustafsson

 

TISB, TISU

Svetlana Zivanovic

 

 

 

Till sidan för Blanketter, nyttjandeavtal.

Här kan du finna mer information om grupper att använda för att skicka e-post.

För e-post till studenter och andra större grupper t e x konferenser finns information. Längst ner på sidan.

 

Redigera
Share Dela