Allmänt om högskolan

Högskolans organisation

Högskolestyrelsen och rektor har det övergripande ansvaret för Högskolans verksamhet.

Till sitt förfogande har rektor en enhet, ledningsenheten, för utredning, planering och uppföljning av högskolans verksamhet.

Utbildnings- och forskningsverksamheten bedrivs vid sektioner som var och en svarar för verksamheten inom sina respektive ämnesområden. Förvaltningen är organiserad i ett kansli för forskning och utbildning, en studerandeavdelning, informationsavdelning, IT-avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning samt intendentur och serviceavdelning. Vid Högskolan finns också en biblioteksenhet.  

Tjänsteställen

Högskolans sektioner är förlagda till Campus Gräsvik i Karlskrona och Campus Karlshamn. Rektor, registrator och Högskolans förvaltning har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Karlskrona. Studievägledning och biblioteksenhet finns på båda campusområdena.  

Högskolans växel

Telefon 0455 - 38 50 00

Högskolans fax nr 0455 - 38 50 57

Växeln är öppen:

1 september- 30 maj 08.00-17.00

1 juni-31 augusti 08.00-15:30

Telefonnummer till samtliga anställda finns i den interna adressboken som du når på Högskolans hemsida under ikonen Adressbok.

Vid interna uppringningar slås endast de fyra sista siffrorna i numret.

OBS! Det är viktigt att Du alltid meddelar växeln eller kodar Din telefon när Du är borta, kortare eller längre tid, så att dom kan lämna bättre information och därmed ge bättre service till dem som söker Dig.  

Bibliotek

Finns på Campus Gräsvik, Karlskrona och Campus Karlshamn. Deras öppethållande är följande:

Campus Gräsvik, Karlskrona: må - to 08.00 - 16.00, fre 08.00 - 15.00

Campus Karlshamn, Piren, Karlshamn: må - to 8.30 - 16.00, fr 8.30 - 15.00, Lunchstängt 12.00 - 13.00

För ytterligare information se bibliotekets hemsida.  

Måltider

På Campus Gräsvik, Karlskrona finns en cafeteria HÖRS som är belägen i "Länken". Där kan Du köpa dagens pastarätt, salladstallrik, smörgås och kaffebröd. HÖRS resturang finns i hus J http://www.bth.se/internt/internt.nsf/sidor/servering-i-byggnad-j

Information om beslut mm

Kallelser och protokoll från högskolestyrelsen sänds ut till samtliga institutioner och avdelningar och anslås på högskolans officiella anslagstavla i Karlskrona. Dessutom finns handlingarna tillgängliga på Högskolans hemsida.

Högskolan har sin officiella anslagstavla placerad i J huset, plan 4 i Karlskrona. Där anslås beslut fattade av rektor, högskolestyrelse och beslut i tillsättningsärenden.  

Personalorganisationer

Vid högskolan finns följande organisationer representerade:

  • SACO Facklig företrädare är Mikael Åsman,Karlskrona, tel. 0455-38 57 20
  • OFR/S Facklig representant är Monika Nilsson, Karlskrona, tel. 0455-385440.
  • SEKO Facklig företrädare är Mats Johansson, SEKO Sydöstra, tel 0470-72 75 40

Se även Information om fackliga företrädare.  

Redigera
Share Dela