Personalhandbok

Personalhandbok för medarbetare på Blekinge Tekniska Högskola.


Innehållsförteckning

  B     D   E   F   G   H   I     K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W  X   Y   Z   Å   Ä   Ö


A

Villkorsavtal

Alfa-BTH, Lokalt kollektivavtal

Alkohol och Droger

Allmänt om högskolan

Amanuenslöner

Anställning

Arbetsskada

Arbetstid 

Arbetstidsavtal, lokalt  för T/A-personal vid BTH

Avbrytande av tjänstledighet


B

BARD

BESTA-Klassificering

Bildskärms-/terminalglasögon

Bilersättning

Bisysslor

Blanketter - För anställda

Blanketter - För chefer

Bonus Presskopia

Brandföreskrifter

Broschyrer


C


D

Delledighet utan föräldrapenning

Delpension

Doktorandstege


E

E-post

Efterlevnadsskydd

Ergonomi

Eurocard


F

Fackliga förtroenderepresentanter

Flera anställningar

Friskanmälan

Friskvård

Företagshälovård

Förmåner, skattepliktiga och skattefria (R054/08)

Försäkringsskydd

Föräldraledighet


H

Hyrbil utomlands


I

Intyg


J

Jämlikhetskommittén


K

Konstföreningen, Bildad

Kontrolluppgift

Krisgruppen vid Blekinge Tekniska Högskola


L

Ledighet med lön

Lokalt kollektivavtal,

Lönejusteringar vid disputation, anställning som/befordran till universitetslektor, utnämning till docent och uppnådd examen inom grundutbildning

Löneutbetalning

Lönesamtal - handledning


M

Mutor och jäv


N

Namnändring


P

Partiell ledighet

Pension

Personalaktiviteter

Personalförmåner

Personuppgiftslagen


R

Rehabiliteringspolicy

Riktlinjer rehabilitering, inkl bilagor (word)

Representationshandledning, policy

Resor, information

Resor och traktamenten


S

Samverkansavtal

Samverkansavtal, tillägg

Semester

Semesterrutiner

Semesterrutiner, engelsk översättning

Sjukfrånvaro och sjukvårdsförmåner

Skattepliktiga och skattefria förmåner (R054/08)

Skattesedel

Säkerhets- och brandföreskrifter


T

Tandläkarbesök

Terminalglasögon

Tidsbegränsade anställningar

Tjänstgöringsintyg/Tjänstgöringsbetyg

Tjänstledigheter

Traktamenten

Trygghetsavtalet

Trygghetsmedel


U

Uppsägning

Utländska arbetstagare

Upphovsrätt

Utvecklingssamtal, mall

Utvecklingssamtal, mall engelska

Utvecklingssamtal, handledning


 V

Vård av sjukt barn


Ö

Övertidstjänstgöring - Lärare

Övertidstjänstgöring - Teknisk/Administrativ personal


Till sidans topp

 

 

Redigera
Share Dela