Arbetsskada

Arbetsolyckor

I arbetsolyckor ingår alla olyckor som kan inträffa i samband med arbetet, t ex halkolyckor, olyckor vid lyft m m.  

Arbetssjukdomar

En arbetssjukdom är - till skillnad från en arbetsolycka - en skada som utvecklats under en tid på grund av fysiskt eller psykiskt påfrestande arbetsförhållande.  

Färdolycksfall

Skador som inträffar på väg till eller från arbetet räknas som färdolycksfall.

Mer information om arbetsskada finns på försäkringskassans hemsida.

Anmäl arbetsskador till Din chef och till förvaltningens personalfunktion, så fort som möjligt, där Du erhåller aktuella blanketter, alternativt laddas ner nedan.

Blanketterna fylls i och sänds tillbaka till förvaltningens personalfunktion. Ärendet vidarebefordras till Försäkringskassan som fattar beslut om arbetsskadan är godkänd eller ej.  

För mer information och hur du går tillväga om arbetsskada uppstår finns att läsa under "arbetsskador och tillbud"

 

Redigera
Share Dela