Avbryta tjänstledighet 

En arbetstagare som vill avbryta ledigheten skall informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten senast två månader före den tidpunkt då arbetstagaren vill gå tillbaka till arbetet i den ursprungliga anställningen.

Även i andra fall får en arbetstagare vara ledig för att ha en annan anställning, om arbetsgivaren medger det. En sådan anställning får omfatta högst sex månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för längre ledighet.

Redigera
Share Dela