Besta-klassificering

Arbetsgivarverket har träffat en överenskommelse med arbetstagarorganisationerna OFR, SACO-S och SEKO om att klassificeringssystemet TNS skall ersättas av BESTA-systemet fr o m 2004 års statistikinsamlig.

Syftet med byte av klassificeringssystem är att möjliggöra jämförelser med statistik på övrig arbetsmarknad och inte enbart vara jämförbart inom staten.

Klassificeringen som gäller alla anställda även lärare kommer att göras utifrån en enkät som skall fyllas i av alla anställda. Bifogat detta meddelande finns enkäten och information om BESTA-systemet. Informationen består av en kortfattad beskrivning av BESTA och information om de arbetsområden som är aktuella för vårt verksamhetsområde. Klassificeringsarbetet skall göras gemensamt av arbetsgivaren och de olika arbetstagarorganisationerna vid BTH.

Klicka på följande länk för att komma till BESTA - enkäten. 

http://www.bth.se/besta

För ifyllandet av uppgifterna följ instruktionerna som finns angivna i enkäten.

Observera särskilt

* Du måste välja Din närmaste chef bland alternativen som finns i fältet närmaste chef/arbetsledare

* Så länge som Du inte är klar med enkäten kan Du spara dokumentet

* När Du vill skicka det vidare till Din chef måste Du ändra markeringen till att det är klart för godkännande av chefen

Vi tar tacksamt emot Era svar så fort som möjligt eller senast den 14 oktober 2012.

Eventuella frågor angående klassificeringen ställs till din kontakperson på personalavdelningen eller fackliga företrädare Mikael Åsman, 0455-38 57 20, mikael.asman@bth.se eller Monika Nilsson, 0455-38 54 40, monika.nilsson@bth.se.

Besta classification

The Swedish Agency for Government Employers has reached agreement with the employee organisations OFR, SACO-S and SEKO on the replacement of the TNS classification system by the BESTA system with effect from the 2004 statistical compilation.

The reason for changing the classification system is to enable statistical comparisons to be made with the whole of the labour market and not just within the state sector.

The classification, which will cover all employees, including teaching staff, will be based on a questionnaire, which must be completed by all employees. Enclosed with this memo is the questionnaire and information about the BESTA system. The information comprises a brief description of BESTA and information about the working areas that are relevant to our operating area. The classification process will be conducted jointly by the employer and the different employee organisations at BTH.

The statistical compilation will take place in September and we therefore need the information as soon as possible in order to process it. You can complete the questionnaire by clicking on the following address: http://www.bth.se/besta. When filling in the information follow the instructions provided in the questionnaire.

Note in particular

* You must select your manager/supervisor from the alternatives given in the 'Manager/supervisor' field

* You can save the document until you have completed the questionnaire

* When you wish to forward the questionnaire to your manager/supervisor you must change the marking to 'Ready for approval by the manager/supervisor'.

We would be grateful for your response as soon as possible or by October 14th, 2012 at the latest.

If you have any questions regarding the classification please contact human resources or Mikael Åsman, 0455-38 57 20, mikael.asman@bth.se or Monika Nilsson, 0455-38 54 40, monika.nilsson@bth.se.

Information om BESTA

Administrativt arbete

Biblioteksarbete

Fastighetsskötsel och kontorsservice

IT-arbete

Lärare

Studenthälsovård

 

Information about besta

Administrative work

Library work

Caretaking and office service

IT work

Teaching staff

Student health care

 

 

Redigera
Share Dela