Välkommen till Personalavdelningen

Personalavdelningen tillhör organisatoriskt BTH Gemensamt verksamhetstöd. Vår målsättning är att vara ett professionellt verksamhetsstöd till chefer och medarbetare i personalfrågor. Vi gör detta genom att arbeta inom områdena Arbetsmiljö och Hälsa, Rekrytering och Introduktion, Ledarutveckling, Kompetensutveckling samt Delaktighet och Inflytande. Vi arbetar också med lön- och personaladministration med målsättningen att skapa effektiva personaladministrativa processer inom BTH. Arbetssättet är konsultativt och ambitionen är att vi skall arbeta nära verksamheten. För att underlätta detta arbetar de anställda på personalavdelningen som kontaktpersoner mot de olika institutionerna, enheterna och avdelningarna. 

  fredrik

Namn: Fredrik Sjöström
Arbetar som: Personalchef

Leder och vidareutvecklar högskolans arbete med personalfrågor. Tillsammans med högskolans ledning säkerhetsställer kompetensutveckling, ledarutveckling, anställningsvillkor och arbetsrättsliga frågor. Leder bla arbetsmiljöarbetet och  MBL- och löneförhandlingar samt arbetar med personalärenden avseende Ledningsenheten, Ledningskansliet, Studentcentrum samt Kommunikationsavdelningen

Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona

Kontakta mig: 0455-38 50 07
e-postfredrik.sjostrom@bth.se

Monica Bengtsson
Namn: Monica Carlsson
Arbetar som: Personalhandläggare

Arbetar konsultativt med personalfrågor med ett särskilt ansvar för personalärenden avseende Institutionen HIHA tillhörande fakulteten för hälsovetenskaper,  institutionerna TISU, TIFP, TIMN, TIMA, TISB och TIEK tillhörande fakulteten för teknikvetenskaper samt BINO och BIBL. 

Handläggare för Rekryteringskommittén samt sekreterare vid MBL- och löneförhandlingar. 

Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 68
e-post: monica.carlsson@bth.se

 

Christina TorstenssonNamn: Christina Torstensson
Arbetar som: Personalhandläggare.

Arbetar konsultativt med personalfrågor med ett särskilt ansvar för personalärenden avseende institutionerna DIKO, DIPT, DIKR, DITE och DIDD tillhörande fakulteten för datavetenskaper, Ekonomiavdelningen, IT- och serviceavdelningen samt Avdelningen för högskoleservice tillhörande Gemensamt Verksamhetsstöd

Arbetar även med frågor rörande Arbetsmiljö och Hälsa.

Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 87
e-post: christina.torstensson@bth.se

 

helene

Namn: Helene Johnsson
Arbetar som: Personalhandläggare

För närvarande tjänstledig

 

 

  
Namn: Marika Ottosson
Arbetar som: Lönehandläggare

Arbetar med lönerapportering samt har ett särskilt ansvar för systemet Agresso lön.

Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 81
e-post: marika.ottosson@bth.se

 

 

Namn: Carola Persbeck
Arbetar som: Lönehandläggare

Arbetar med lönerapportering.
Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 23
e-post: carola.persbeck@bth.se

 

 

Namn: Ann-Charlotte Johansson
Arbetar som: Personaladministratör

Arbetar bl.a. med systemadministration avseende BARD.
Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 50 29
e-post: ann-charlotte.johansson@bth.se

 

 Henrik

Namn: Henrik Törnblom 
Arbetar som: Systemförvaltare
Arbetar huvudsakligen med systemförvaltning avseende Agresso.

Kontor: Plan 4, J-huset, Campus Gräsvik, Karlskrona
Kontakta mig: 0455-38 51 08 
e-post: henrik.tornblom@bth.se

 

 

Redigera
Share Dela