Föräldraledighet

Vad gäller vid föräldraledighet?

Rätten till ledighet vid barns födelse och för vård av barn regleras i föräldraledighetslagen medan ersättningen regleras i lagen om allmän försäkring. När Du får barn eller har sjuka barn kan Du vara ledig från Ditt arbete och vara hemma med barnet. Istället för Din lön får Du föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldrapenningstillägg

Om Du är föräldraledig och får föräldrapenning över lägstanivån av försäkringskassan betalar Blekinge Tekniska Högskola föräldrapenningstillägg på dessa dagar enligt Alfa-avtalet 8 kap. . Dessa dagar är semestergrundande (Alfa-avtalet 5 kap. 7 §).

Om Du är föräldraledig och får föräldrapenning med lägstanivån av försäkringskassan är dessa dagar fr o m 2011-01-01 inte semesterlönegrundande.

Du söker ledigheten på blanketten ''Föräldraledighet" som Du finner under förpersonal, personalavdelningen, blanketter för anställda.

För utbetalning av föräldrapenningstillägg skickar du din lönespecifikation som du får från Försäkringskassan eller deras bekräftelseblankett som du får vid anmälan via e-leg till din personaladministratör på personalavdelningen.

Pappadagar

Du har rätt att ta ut 10 pappadagar i samband med barns födelse. Avdraget blir som vid tillfällig vård av barn.

Se försäkringskassan.

Delledighet utan föräldrapenning

Du har också rätt till ledighet då föräldraledihetsförmåner inte betalats ut. Hel ledighet beviljas till dess barnet blivit ett och ett halvt år och partiell ledighet med en fjärdedel till dess barnet blivit 8 år.

Partiell ledighet

Om du så önskar kan partiell ledighet beviljas till utgången av det skolår som barnet fyller 12 år. 

Vård av sjukt barn

Anmälan gör Du till respektive institution/enhet och till försäkringskassan.

Vid återgång till arbete efter barns sjukdom

Vid återgång till arbetet efter barns sjukdom fyller DU i din frånvaro i agresso, lärare tidredovisar inte och fyller i blanketten ''Föräldraledighetsansökan''som Du finner under "För personal, personalavdelningen, blanketter för anställda. Sänd blanketten till Högskolans personalavdelning. Vid mer än sju dagars frånvaro i följd krävs läkarintyg.

Redigera
Share Dela