Löneinformation

Löneadministrationen vid BTH handläggs på personalavdelningen.

Lönehandläggarena ansvarar för registrering och utbetalning av löner och fungerar som en expertfunktion som kan ge rådgivning och stöd i avtalsfrågor inom löneområdet och skatteregler. Lönehandläggarna hjälper även till med intyg om lön och anställningsuppgifter, arbetsgivarintyg mm.

För att garantera korrekta utbetalningar ska underlag för registrering vara lönekontoret till handa senast den 7,e i varje månad.

Preliminär lön utbetalas, för innevarande månads tjänstgöring, den 25:e i varje månad. Är den 25:e en lördag betalas lönen ut på fredagen innan, är den 25:e en söndag betalas lönen ut påföljande måndag. Eventuella avdrag för sjukfrånvaro, felaktig löneberäkning m.m. korrigeras vid följande månads löneutbetalning.

Arvode betalas ut månaden efter slutfört arbete

Insättning av lönen sker på personkonto i Danske bank. Överföring till annan bank ordnar den anställde själv. Nedan finns blankett för överföringsuppdrag till danske bank. Blanketten skickas till personalavdelningen.

Blankett till Danske Bank

Blankett till Danske Bank (utlänskt konto)

Kontrolluppgift

Uppgift om Din årsinkomst på Högskolan skickas ut i januari påföljande år via e-post. Slutar du din anställning vid BTH är det viktigt att du anger vilken e-post adress du vill att vi skickar din kontrolluppgift till.

Skattesedel

När Du börjar Din anställning lämna skattsedel och eventuellt jämkningsbeslut till personalavdelningen, i annat fall placerar vi Dig i tabell A 34. För alla som är anställda i november hämtar vi vid nästa årsskifte skatteuppgift från skattemyndigheten.

Har du frågor kring avtal, pension mm

BTH:s personalhandbok

Kontakt

loner@bth.se

Blanketter för anställda

Blanketter

 

Redigera
Share Dela