Välkommen till Personalavdelningen

Personalavdelningen tillhör organisatoriskt Högskolans förvaltning. Arbetssättet är konsultativt och målsättningen är att de anställda på personalavdelningen skall komma nära verksamheten, tidigt komma med i processerna ute i organisationen och bli delaktiga i arbetet. För att underlätta detta arbetar de anställda på personalavdelningen som kontaktpersoner mot sina respektive sektioner och enheter.

 

Redigera
Share Dela