Personalförmåner

Eurocard

BTH kan erbjuda sina anställda ett betalkort som heter Eurocard och är ett MasterCard anslutet betalmedel. Arbetstagaren betalar ingen årsavgift för innehav av Eurocards kontokort. Blanketten för att ansöka finner du på vår sida med blanketter för anställda.

kontobestämmelser för privatpersoner

Orginalet av ansökan lämnas in till och godkänns av Högskolans personalavdelning. 

För mer information kontakta Högskolans personalavdelning.

Flyttersättning

Nyanställd personal som flyttar till Högskolans närområde kan, efter förhandling, erhålla ersättning för flyttkostnader.

För mer information kontakta Högskolans personalavdelning. Samt i alfa-BTH, lokalt kollektivavtal

Friskvård

Det finns möjlighet att få ersättning upp til 2000 kr/år och anställd för deltagande i friskvårdsaktivitet som godkänns av skattemyndigheten som motion. Hör med personalavdelningen.

Du finner mer information under friskvård i arbetsmiljöhandboken.


Försäkringar

Alla som förvärvsarbetar är försäkrade för arbetsskada genom lagen om arbetsskadeförsäkring. Arbetstagare med statligt reglerad anställning omfattas dessutom av avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Läs mer om försäkringar

Kurslitteratur

Till T/A-personal och lärare vid Högskolan som genomgått kurs inom grundutbildningen på högskola, utgår ersättning för kostnader avseende kurslitteratur.

Ersättningen utbetalas mot uppvisande av

1. Litteraturlista avseende kursen

2. Kvitto på inköpt litteratur

3. Intyg över genomgången godkänd kurs

Läs mer i Alfa-BTH, Lokala kollektivavtal

Kompensation för tid för studier

Till T/A-personal och lärare vid Högskolan,som inte erhållit trygghetsmedel för studier och som efter överenskommelse med berörd chef, genomgått kurs på grund- eller avancerad nivå på högskola och inte ingår i forskarstudier, utgår kompensation för viss tid av den genomgångna kursen. Ersättning utgår med 5 timmar per högskolepoäng. Ersättningen tillgodoräknas mot uppvisande av intyg över genomgången kurs. Den som studerar kan under studietiden, efter överenskommelse med närmaste chef, utnyttja flexramen eller göra särskild överenskommelse för tillgodoräkningen.

Om en utbildning är betydelsefull för BTHs verksamhet, bör genomförandet av sådana studier underlättas. I sådana fall kan anställd under hela eller en del av studieledigheten bibehålla hela eller en viss del av lönen.

Läs mer i Alfa-BTH, Lokala kollektivavtal

Sjukvårds- och läkemedelsersättning 

Högskolan ersätter kostnaden för:

  • sjukhusvård
  • läkemedelskostnad som är receptbelagd och som omfattas av högkostnadsskyddet.

Mer information om sjukvårds- och läkemedelsersättning.

Terminalglasögon

För anställda vid BTH som är i behov av bildskärms/terminalglasögon gäller särskilda regler. Dessa regler finner du här.

 

Redigera
Share Dela