Bildskärms- / terminalglasögon

Enligt Arbetsmiljöverket, AFS 1998:5, gäller fr o m 1 april 1999 nya föreskrifter om arbete vid bildskärm. I föreskrifterna stadgas bland annat om Högskolans skyldighet att tillhandahålla terminalglasögon. Till arbetsmiljöverket, AFS 1998:5.

Arbetsgivare skall enligt föreskrifterna se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen.

Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet. Om resultaten av en synundersökning hos optiker visar, att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet, skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av AFS 1998:5, 6 § får inte medföra kostnader för arbetstagarna.

Vanliga progressiva glasögon rekommenderas ej til bildskärmsarbete. Ofta ger dessa felaktig arbetsställning med nack- och axelbesvär som följd.

För anställda vid Blekinge Tekniska Högskola som är i behov av bildskärms-/terminalglasögon gäller följande:

  • Kontakt skall tas med personalavdelningen för att erhålla en rekvisition.
  • Kontakta därefter någon av de optiker som Högskolan har träffat avtal med. Rekvisitionen medtages till optikern. Anställda hänvisas till Mårtenssons Optik Ronneby AB i Ronneby, Ahlquist Optik Synsam och Stures Din Optiker i Karlshamn, Råbergs Optik - Din Optiker (Synoptik) i Karlskrona och Stures Optik i Sölvesborg.
  • Högskolan ersätter helt kostnaden för synundersökning, glas, inkl. ev ytbehandling och arbetskostnad. Till glasögonbågar utgår ett bidrag på 350 kronor enligt beslut A 003/95. Om du väljer en dyrare båge får Du själv stå för mellanskillnaden.
  • Om resultaten av en synundersökning hos optiker visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare, skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.
Redigera
Share Dela