Tjänstledigheter

Ansökan och beslut om tjänstledighet

Vid ansökan om tjänstledighet för annan anställning skall anställningsbevis från den nya arbetsgivaren bifogas.

Begäran om tjänstledighet som omfattar högst sex månader beviljas av sektions-/enhetschef vid respektive sektion/enhet. Tjänstledighet som överstiger sex månader beviljas av högskoledirektören.

Blankett för begäran om tjänstledighet, "Ledighetsansökan", finns under Blanketter för anställda.

Om arbetsgivaren har beviljat en arbetstagare ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen eller annan författning har arbetstagaren rätt till lön utan avdrag under ledigheten enligt sammanställningen nedan. Ledighet under del av dag räknas som hel dag.

 

Ledighet med lön

Innehav av flera anställningar

Avbryta tjänstledighet 

Redigera
Share Dela