Hur märker du studenternas ohälsa? E-posta webbredaktor@bth.se.


Hur mår våra studenter?
Samtal emellan:
Göran Eckerdal, studentpräst
Rosmarie Lauterbach, studievägledare
Mariana Sahlström, studentkurator
May Gulis, studentsköterska
  

Alla utom två av högskolans program har i år tagit in alla behöriga sökanden. Förra året var det inte många fler program som hade några reserver att anta. Vi märker också en ständig ökning i antalet efteranmälningar. Två veckor in på terminen kom efteranmälningar fortfarande in till antagningen och de som var behöriga antogs. 

Innebär de här trenderna att vi har en annan grupp av studenter i dag, jämfört med för några år sedan?

Mariana: Det verkar som om många av våra studenter kommer hit av en slump. Och vi har också de som är studieovana och som inte haft så bra betyg i gymnasiet. Det är mer vanligt nu än tidigare. De behöver en annan typ av stöd än vad som är vanligt på högskolan.
Rosmarie: Många studenter vet inte riktigt vad de söker för något, eller varför. Förut var de tvungna att bestämma sig före den 15 april och fick vänja sig vid det beslut de tagit. Idag är det annorlunda. Många bestämmer sig först någon vecka innan skolan börjar. När vi frågar hur de tänkte när de sökte så vet de inte alltid varför de valt just det program de går. När studierna inte går bra, så vet de inte vad de ska göra, det känns som om de saknar motivation till att ta tag i situationen.
Mariana: Det märks också på att Rosmarie och jag träffar fler studenter gemensamt än tidigare. Det handlar ofta om studenter som både har svårigheter i studierna och i livet utanför högskolan.
Göran: Samhället i allmänhet är annorlunda idag. Samhällsstrukturen och arbetslivet är mer diffust. Och det märks på våra studenter. Osäkerheten på arbetsmarknaden påverkar dem. De är oroliga för vad det ska bli av dem.
Mariana: Studenterna verkar inte heller vara förberedda på att det krävs helt andra saker av dem än på gymnasiet. Så har det kanske alltid varit men om man bara ”hamnar” på högskolan har man kanske inte alls ställt in sig på vad som väntar.
May: Men jag måste säga att våra studenter faktiskt ”mår bättre” när det gäller alkohol och medvetenheten kring detta. Attityden har förändrats. Man har en större ansvarkänsla för vad som händer under till exempel nolleveckan. Ungefär hälften av 18-25-åringarna studerar vid landets universitet och högskolor. Det är just i denna ålder många grundlägger sina framtida alkoholvanor. Det innebär inte att Studenthälsan vill bannlysa alkoholen, utan målsättningen är att alla aktiva inom högskolan skall vara medvetna om sin medverkan och sitt ansvar för den rådande alkoholkulturen.

Men hur långt sträcker sig vårt ansvar? Vi pratar om vuxna människor som kan ta vara på sig själva.

Göran: Vi har att göra med fysiskt och intellektuellt mogna studenter, men emotionellt är de fortfarande ganska outvecklade.
Mariana: Många av dem befinner sig i en utvecklingskris, där de ska hitta sin identitet och bygga ett vuxenliv. Det är en tid med ganska mycket turbulens. Lärarna, och även annan personal som studenterna kommer i kontakt med på högskolan kan vara viktigare för studenterna än vad de själva tror. Det framgår ofta i mina samtal.
May: Styrkan med att vara en liten högskola är ju att alla får möjlighet att synas och bli sedda och uppmärksammade. Vi ska lyfta fram detta som en positiv sak. Närheten är viktig och värdefull. Det var många som var här på förbesöket i somras och såg hur det var. Alla vill inte läsa vid stora lärosäten som Stockholm eller Lund. Många av våra studenter har också valt BTH just för att det är så.

Vad kan vi göra för att hjälpa studenterna?

May: Vi behöver en bättre studieintroduktion, där studenterna får lära sig om till exempel studieteknik. En del behöver också grundläggande datakunskaper, som hur man läser sin e-post. Det är viktigt att studenterna är med på nolle- och preparandveckan, men det är många idag som inte är det. En policy över hur BTH vill att mottagandet för nya studenter skall se ut vore en bra start på en kvalitetssäkring av introduktionsveckan.
Mariana: Vi har inte råd med att ha en enda missnöjd student som lämnar oss för att de har fått ett dåligt mottagande. Ett avbrott blir också ett personligt misslyckande för studenten.
Göran: Studenternas välmående handlar inte bara om studierna och kunskapsförmedlingen. Den sociala biten är otroligt viktig.
May: Men för att vara en liten högskola så har vi ett väldigt brett utbud av studiesociala aktiviteter. Tyvärr är studenterna dåliga på att ta för sig.
Göran: Vi behöver uppmuntra studenterna att ta för sig mer. Vi vill också uppmana personalen till att inte bedöma studenterna efter kriterier som gällde när de själva var unga. Verkligheten har förändrats!

Text: Jenny Gustavsson
Bild: Från BTHs Bildbank


Innehåll
Ledaren
 
Tema omorganisation
Profilen: Claes Wohlin
Personalavdelningen tipsar


Mediabevakning på BTH
Hur mår våra studenter?
Redaktionellt
Tillbaks till löpsedeln  

Redigera
Share Dela